Corpo Clinico

Dra. Consuelo Callizo

Diretora médica do CEPARH

Ginecologista CRMBA:8579

Especialidades

 • ALLAN MAIA CRM BA: 12379
 • MARISTELA MAGNAVITA – CRM BA: 9834
 • ADELMO BOTTO – CRM BA: 10475
 • ALAN COUTINHO – CRM BA: 17296
 • ANA PAULA LEAL – CRM BA: 16584
 • BEGOÑA GARCIA WICKS – CRM BA: 11614
 • CONSUELO CALLIZO GENES – CRM BA: 8579
 • CARLO TANTINI – CRM BA: 24885
 • DANIELA BAHIA MAZZAFERA – CRM BA: 1262
 • JOÃO PAULO QUEIROZ – CRM BA: 10285
 • LUCIANO GUERRA – CRM BA: 17101
 • MARISA GATTO – CRM BA: 9257
 • PATRICIA PACHECO GATTO – CRM:8250
 • SEBASTIÃO AMARAL – CRM BA: 14376
 • WENDY DELMONDES – CRM BA: 17629
 • MARCOS VINICIUS VILASBOAS CARRUEGO – CRM:27220
 • THIAGO FARIA MAGALHÃES – CRM BA: 20687
 • ANA PAULA WIERING CARMEL – CRM BA: 9121
 • GABRIEL ANTONIO ATTA – CRM BA:6767
 • GALVANE BARRETO DE FARIAS – CRMBA: 22712
 • JOSÉ COHIM – CRMBA: 9549
 • ROGERIO EIRADO LIMA – CRMBA: 19856
 • ADRIANO MARÇAL – CRM BA: 18860
 • BARBARAH LIMA SANTOS – CRM:27542

 • JORGE MATEUS – CRM BA: 15899

 • MARCOS DE ALMEIDA CORREIA LIMA – CRM:15278

 • LUMA PESTANA BARBOSA – CRM: 27543
 • PATRÍCIA LOPES DE BRITO – CRM BA: 24977
 • MARCELO PINHEIRO – CRM BA: 17107
 • KELMA ASSIS SANDES LIMA – CRM BA: 25191
 • DAGOBERTO TANAJURA – CRM BA: 6263
 • LUCAS TUFFI HASSAN ARRUDA – CRM BA: 22683
 • THATI SEIXAS MAIA – CRM BA: 12408